Ofte stilte spørsmål

Frequently Asked Questions

Alt du trenger å vite, slik at du kan bruke tjenestene våre uten noen hindring.

Hvorfor føre regnskap?

 • De aller fleste som driver næringsvirksomhet  må føre et regnskap.

 • Regnskapet er en form for historieskrivning og dokumenterer hva som har skjedd med bedriftens økonomi (inntekter og kostnader)

 • Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene.

 • Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av.

 • Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

sort-logo-digitalt-bruk.png
regnskapsexperten202x202_logo_edited.png
People with Masks

Må alle føre regnskap?

 • Noen personlig næringsdrivende kan slippe å føre et regnskap. Dette gjelder i hovedsak de som har under 50 000 kroner i inntekt i året og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

 • Gjelder dette for deg må du likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene og oppbevare dette etter bokføringsreglene.

 • Merk forskjellen på disse begrepene bokføringspliktig og regnskapspliktig.

 • I Norge er regnskapsregelverket delt i to. En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig.

 • De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige.

 • Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten.